Миграции

M01: АВР

M01: АВР

LE HAVRE Aki Kaurismaki Времетраење / Runtime:  93’ Држава / Country: Финска, Франција, Германија / Finland, France, Germany Режија / Director: Aki Kaurismaki Улоги / Cast: André Wilms, Kati Outinen, ...
917 0

МЕЃУНАРОДНА ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА – МИГРАЦИИ

Миграциите претставуваат еден од главните показатели на основните општествени промени во рамките на современите општества. Тие се одвиваат во рамките на иста земја, но миграциите може да се одвиваат ...
1900 0
M05: САМО БАКНЕЖ

M05: САМО БАКНЕЖ

AE FOND KISS… JUST A KISS Ken Loach Времетраење / Runtime: 104’ Држава / Country: Велика Британија, Италија, Германија, Шпанија, Белгија / UK, Italy, Germany, Spain Belgium Режија / Director: ...
1111 0