ПРЕДАВАЊЕ: Филмската уметност и консумеристичкото општество (или кој кого консумира)

ноември 19, 2015
во Категорија: Придружна Програма
1174 0
ПРЕДАВАЊЕ: Филмската уметност и консумеристичкото општество (или кој кого консумира)
19. 11. | 12:00 | Џебно кино

Сали Салији
Роден е во 1972 во село Баница, Гостиварско. Основно и средно училиште завршил во Пријепоље, Србија. Во 90-тите години запишува право во Сараево, но поради војната ги напушта студиите. Од 1992 до 1994 продолжува да студира право во Скопје. Во 1994 година запишува филмска режија на Факултетот за уметности во Измир, при Универзитетот Докуз Ејлул. Во 1999 г. станува асистент на Катедрата за Филмска режија. Магистрира на тема: „Односот меѓу менталитетот и филмот во бивша Југославија“. Докторира во 2007 на тема: „Презентација на човечкото тело во филмот, во времето на потрошувачко општество (од 1980 до денес)“. Од 2008 е редовен професор на Катедрата за Филмска режија. Предава: Филмска режија, Филмски жанр и поставување на сцена, Видеоарт, Експериментален филм, Дигитална култура и Источноевропски филм.
Во својата академска кариера режирал театарски претстави, краткометражни филмови, документарни филмови, рекламни филмови и спотови. Координатор е и член на управниот одбор на Меѓународниот фестивал во Измир и Измирскиот медитерански филмски фестивал.

Филмската уметност и консумеристичкото општество (или кој кого консумира)
„Телото“ за прв пат станува значајна истражувачка тема во социологијата во раните 80-ти години. Во тие години, беа снимени многу популарни филмови каде што телото игра значајна улога, како „Истребувач“ (Blade Runner), „Терминатор“ (Terminator), „Робокап“ (Robocop), „Телесна страст“ (Body Heat); „Основен инстинкт“ (Basic Instinct), „Boxing Helena“, Матрикс (Matrix), „eXistenZ“, „Симона“ (S1m0ne), „Кога јагнињата ќе стивнат“ (Silence of the Lambs), „Седум“ (Se7en), „Боречки клуб“ (Fight Club), но и во подоцнежните години, филмови како „Пасија“ (The Passion of the Christ). Во контекстот на консумеристичкото општество, постои совршена поврзаност помеѓу „телото“ што е предмет на интерес на социологијата и „телото“ што е претставено во филмската уметност. Иако постојат квалитативни разлики во однос на кинематографската нарација и во однос на содржината помеѓу гореспоменатите филмови и други со слични теми, најчеста заедничка точка е тоа што „телото“ што е производ на консумеристичкото општество е презентирано на најразличен начин. Така, имаме можност да ги погледнеме историските податоци за „телото“ на Западот, и како резултат на ова да го споредиме со „телото“ што е поврзано со консумеристичкото општество и со „телото“ во минатото. Со оглед на тоа што темата што се истражува во оваа теза е „телото“ во контекст на консумеристичкото општество, го ограничуваме полето на истражувањето на западните општества. Главната причина за ова е што консумеристичкото општество е појава што ги опфаќа западните општества. И „телото“ што е претставено низ филмската уметност беше создадено од самото консумеристичко општество, така што тоа било во функција и како посредник на консумеристичкото општество. Различните фигуративни презентации на „телото“ во филмската уметност не го менуваат заклучокот. Според тоа, „телото“ што ние го разгледуваме во контекст на консумеристичкото општество во филмот најчесто е создадено од страна на системот и оттука, тоа им служи на интересите на системот.