7A3: СИТЕ МОИ МРТВИ

7A3: СИТЕ МОИ МРТВИ

7A3: СИТЕ МОИ МРТВИ

TRAUSLĀ SIRDS
ALL MY DEAD

Astra Zoldnere

14. 11. | 19:00 | кино Фросина

Режија / Director:
Astra Zoldnere

Летонија / 2014 / 14’
Latvia / 2014 / 14’’

Се запознаваат на Бадник, на едно сосема необично место: во мртовечницата. Во излив на емоции, се обидуваат да манипулираат еден со друг за да го добијат тоа што го сакаат. Таа го сака него, но тој сака да исчезне, а според правилата на црните комедии, обајцата нема ништо да добијат.